Trường Cao đẳng Luật miền Nam khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản - Lớp thứ 2, năm 2024

Thứ năm - 11/07/2024 06:42
Ngày 09/7/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Tham dự và chủ trì buổi Lễ có ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với các báo cáo viên và 21 học viên của lớp.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản - Lớp thứ 2, năm 2024
Năm 2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tiếp tục được Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ủy quyền tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (theo Công văn số 455/SXD-QLCLCTXD ngày 15/3/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang). Tại buổi khai giảng, ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: Thông qua lớp bồi dưỡng người học sẽ được tiếp cận với những kiến thức pháp luật cũng như thực tiễn có liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản trong các chuyên đề: (1) Thị trường bất động sản; (2) Đầu tư kinh doanh bất động sản; (3) Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; (4) Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; (5) Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; (6) Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản. Đồng thời kết thúc khóa học, người học sẽ được cấp Giấy Chứng nhận khi đạt yêu cầu theo quy định, sau đó được tham gia kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Chứng chỉ hành nghề có giá trị sử dụng 5 năm trên phạm vi toàn quốc - đây là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện hành nghề, tạo môi trường kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản.
2
ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường giảng chuyên đề cho lớp bồi dưỡng với hình thức trực tuyến trên Google Meet
Ngày 29/6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Như vậy, thông qua lớp Bồi dưỡng, các báo cáo viên kết hợp chia sẻ các quy định mới có liên quan trong thị trường bất động sản, nhất là đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản như: “Phải có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (theo khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023); Phải có nghĩa vụ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm (Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023). Do đó, việc tham gia bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề hằng năm là bắt buộc đối với các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản./.

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Muội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây