Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam về nguồn tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Bạc Liêu

Thứ hai - 20/05/2024 04:29
Nhằm chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 26/01/2024 của Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam về sinh hoạt chuyên đề năm 2024, ngày 16/5/2024, Chi bộ Trường tổ chức về nguồn, kết hợp sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam về nguồn tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Bạc Liêu
Tham gia về nguồn có đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ - Trưởng đoàn; các đồng chí trong chi ủy, Ban Giám hiệu cùng với tất cả đảng viên của Chi bộ và quần chúng đang đề nghị kết nạp đảng.
Tại Đền thờ, Đoàn về nguồn đã dâng hương trước tượng đài của Bác và nghe thuyết minh về quá trình hình thành của Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, về truyền thống cách mạng của người dân nơi đây.
2
Đoàn về nguồn dâng hương trước tượng đài của Bác
Nhân chuyến về nguồn tại Đền thờ Bác, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống cách mạng trong Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam”. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ đã ôn lại kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), giới thiệu về Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và trình bày báo cáo công tác giáo dục truyền thống cách mạng tại Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam.
Sau khi nghe báo cáo của Chi bộ và các tham luận của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, các đảng viên đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp hay, hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống cách mạng trong Chi bộ Trường. Một số giải pháp được đảng viên quan tâm đề xuất như: đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên; nhân rộng hoạt động “về nguồn” đến các di tích lịch sử, cách mạng trong các đoàn thể,…
Kết luận tại buổi về nguồn kết hợp sinh hoạt chuyên đề, đ/c Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ mong muốn những giải pháp, những cách làm mới, hiệu quả từ các đề xuất của các đảng viên sẽ được chắt lọc, lựa chọn để vận dụng vào thực tiễn công tác của Trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong điều kiện Trường đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.
3
Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Buổi về nguồn kết hợp sinh hoạt chuyên đề là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), khơi dậy niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, qua đó tạo thêm nội lực trong mỗi đảng viên, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ của Chi bộ Trường.
4
Tập thể Chi bộ Trường chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Bạc Liêu

Tác giả bài viết: Lê Văn Hào

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây