Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Pháp luật Khóa 15 (đợt 3)

Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Pháp luật Khóa 15 (đợt 3)

 •   08/05/2024 10:41:00 AM
 •   Đã xem: 99
Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo năm 2024, ngày 03/5/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Pháp luật Khóa 15 (đợt 3).
Ngày Hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm tỉnh Hậu Giang năm 2024 tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Ngày Hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm tỉnh Hậu Giang năm 2024 tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam

 •   06/04/2024 01:13:00 PM
 •   Đã xem: 229
Sáng ngày 31/3, tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Ngày Hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2024. Đến tham dự có ông Hồng Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, TS. Nguyễn Hữu Văn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và hơn 400 học sinh của các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Trường Cao đẳng Luật miền Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

 •   25/03/2024 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 244
Sáng ngày 25/3/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã phối hợp Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện của tỉnh An Giang.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2024

Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2024

 •   25/03/2024 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 251
Nhằm tạo diễn đàn để giảng viên, viên chức trao đổi, thảo luận và đưa ra giải pháp về các công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, ngày 21/3/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2024 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập các lớp cao đẳng, trung cấp”.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển sinh năm 2024

Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển sinh năm 2024

 •   19/03/2024 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 289
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2024, ngày 15/03/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển sinh năm 2024.
Quang cảnh buổi Lễ

Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Pháp luật Khóa 15 tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

 •   12/03/2024 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 532
Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo năm 2024, ngày 07/3/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Vùng U Minh Thượng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Pháp luật Khóa 15 dành cho người học tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Đại học Luật Khóa 01 năm 2024

Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Đại học Luật Khóa 01 năm 2024

 •   27/02/2024 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 1140
Sáng ngày 25/02/2024, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp Đại học luật Khóa 01 năm 2024 dành cho đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng Luật và Đại học ngành khác.

Các tin khác

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây