Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2018

Thứ tư - 26/12/2018 01:26
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2018, đồng thời nhằm phát huy khả năng nghiên cứu của giáo viên, phân tích thực trạng và tìm ra giải pháp hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, chiều 21/12, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đề tài “Quản lý nhà nước về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã - Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó trưởng Khoa Đào tạo Nghiệp vụ và ThS. Dương Hiền Trúc Lan - Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp Luật - Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đồng chủ nhiệm. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội đồng, ThS. Cao Thanh Sơn - GĐ Sở Tư pháp tỉnh An Giang - Ủy viên phản biện 1, ThS. Phạm Thanh Tuyền - GĐ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Ủy viên phản biện 2; ThS. Trần Thị Tỵ - Phó trưởng phòng ĐT&CTHS - Ủy viên; ThS. Thái Quốc Phong - Phó trưởng phòng TCHC&TV - Ủy viên, Thư ký.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu
Tại buổi nghiệm thu, đại diện cho nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã báo cáo tóm tắt đề tài, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các giải pháp, những đóng góp, ứng dụng mới của đề tài đối với công tác quản lý nhà nước về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đóng góp hoàn thiện cho đề tài, các ủy viên phản biện, thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài như: phân tích đúng thực trạng các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng các quy định về hộ tịch; các giải pháp đưa ra mang tính khả thi, phù hợp khi áp dụng,…. Tuy nhiên, đề tài cũng cần hoàn thiện về một số góp ý như: bố cục nên hợp lý, cân đối lý luận - thực tiễn - giải pháp, đưa vào những số liệu, hình ảnh, biểu đồ,… để tạo trực quan sinh động và minh chứng thuyết phục, ….
2
Hội đồng nghiệm thu nhận xét đề tài nghiên cứu
 Sau khi đánh giá, Hội đồng đã biểu quyết thống nhất nghiệm thu đề tài: “Quản lý nhà nước về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã - Thực trạng và giải pháp” với mức độ “Đạt”.
Được biết, đây là đề tài nghiên cứu khoa học vừa mang tính ứng dụng cho Trường thực hiện chức năng phối hợp với các Sở Tư pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, vừa là sản phẩm cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghiên cứu và đặc biệt là góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tác giả bài viết: Ngọc Thi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây