Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I/2023 cho nhà giáo

Thứ hai - 03/04/2023 22:01
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu người học và đáp ứng tình hình mới, ngày 29/3/2023, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn quý 1 với chủ đề “Phương thức giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến hiệu quả”.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I/2023 cho nhà giáo
Tham dự và chủ trì buổi sinh hoạt có ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Cùng tham dự có thầy Dương Thành Đức - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể giảng viên.
Tại buổi sinh hoạt, giảng viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyển, đặc biệt là những phương pháp, cách thức giảng dạy trực tuyến hiệu quả mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo. Các ý kiến đã được thống nhất thực hiện để triển khai thực hiện trong thời gian tới như:
1. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương thức trực tuyến kết hợp trực tiếp hiệu quả là nhu cầu cấp thiết đáp ứng về cơ sở pháp lý, thực tiễn khách quan trong giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Do đó, đội ngũ giảng viên cần năng động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng phương thức giảng dạy và trực tuyến kết hợp trực tiếp.
2. Giảng viên chủ động rà soát, đánh giá và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, lựa chọn, phân loại nội dung giảng dạy trực tiếp (chủ yếu các phần rèn luyện kỹ năng), trực tuyến, người học tự nghiên cứu ở nhà. Một ngày học trực tuyến không quá 5 giờ. Có thể áp dụng linh hoạt giữa trực tuyến trực tiếp và trực tuyến gián tiếp trong mỗi giờ học, đảm bảo tối thiểu từ 20-30 phút giảng dạy trực tuyến trực tiếp, thời gian còn lại có thể giảng dạy trực tuyến gián tiếp, trao đổi, giải đáp thắc mắc, giao bài tập cho học sinh, sinh viên..
3. Việc tổ chức lớp học trực tuyến được thực hiện theo lớp học truyền thống và được duy trì bằng các phần mềm, ứng dụng đào tạo trực tuyến của Trường hoặc các phần mềm, ứng dụng khác như Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom Cloud Meeting, Hangouts Meet, …. Do vậy, giảng viên, bộ phận kỹ thuật của Trường nghiên cứu, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kiểm tra và thi trực tuyến.
4. Nhà giáo giảng dạy môn học trực tuyến thực hiện quản lý lớp theo quy chế đào tạo của Trường, bảo đảm sự tham gia học tập đầy đủ của học sinh, sinh viên; thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu để làm minh chứng và ghi chép hồ sơ, sổ sách trong đào tạo theo quy định. Giờ dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác người học - người học và người học - giảng viên thể hiện ở việc tham dự các buổi học, buổi hướng dẫn, thảo luận, thực hiện các bài tập, bài thực hành, đánh giá.
5. Việc kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng phải đảm bảo khách quan, minh bạch, đánh giá đúng năng lực, kiến thức, kỹ năng của người học đã tích lũy được trong quá trình học tập.
6. Trường cần quan tâm kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, năng lực sử dụng công nghệ thông tin, năng lực sử dụng ngoại ngữ thích ứng tình hình hiện tại.
7. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến trong Trường để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến. Thông qua hình thức chuyên đề, Tọa đàm để đánh giá và bổ sung kiến thức kịp thời cho học sinh, sinh viên./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Tỵ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây