Trường Cao đẳng Luật miền Nam phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức các Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Hòa giải viên ở cơ sở cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Kiên Giang

Thứ ba - 04/06/2024 05:24
Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Trường Cao đẳng Luật miền Nam và Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang năm 2024, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Kiên Giang, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức 03 Lớp Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở cho 150 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 03 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang: huyện An Biên, TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên.
Các Hội nghị tập huấn được diễn ra liên tục từ ngày 27/5/2024 đến ngày 01/6/2024. Mỗi lớp tại mỗi huyện, thành phố được tổ chức trong thời gian 02 ngày với 04 chuyên đề: (1) Kỹ năng tra cứu, cập nhật và áp dụng pháp luật trong các lĩnh vực: Hôn nhân và Gia đình, đất đai, hòa giải ở cơ sở; (2) Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, tổng hợp số liệu, tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (3) Kỹ năng lập, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; (4) Các kỹ năng mềm trong công tác của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (kỹ năng chủ trì cuộc họp; giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tìm kiếm và xử lý thông tin, xác định mục tiêu để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số).
1
ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam phát biểu
tại buổi khai giảng Hội nghị tập huấn tại huyện An Biên ngày 27/5/2024
 
2
Hội nghị tập huấn tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
3
Hội nghị tập huấn tại TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Kết thúc các Hội nghị tập huấn, Ban Tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 150 học viên đủ điều kiện. Hội nghị tập huấn là diễn đàn hiệu quả nhằm giúp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thêm kiến thức pháp luật để nắm bắt, vận dụng giải quyết các tình huống, sự việc phát sinh trong cộng đồng dân cư trong các lĩnh vực thông dụng như: hôn nhân gia đình, đất đai; có thêm các kiến thức về các kỹ năng cơ bản, các kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện pháp luật hòa giải trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao tính đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển./.
4
Đ/c Danh Tha - Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang trao giấy chứng nhận
hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức thức về hòa giải viên ở cơ sở cho người
có uy có tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Muội

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây