SV       TC        TL      VB
Tháng phòng, chống ma túy

Tầm nhìn và sứ mệnh

Trường Cao đẳng Luật miền Nam phấn đấu trở thành Trường đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng/trung cấp các chuyên ngành pháp luật phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy sự phát...

Thông tin tuyển sinh năm 2023
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Văn bản mới

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây