Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021

  •   29/04/2021 12:01:00 PM
  •   Đã xem: 1029
Thực hiện công tác kiện toàn nhân sự năm 2021, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã thực hiện thủ tục xin chủ trương của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng nhân sự. Được sự đồng ý của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 73/QĐ-BTP ngày 21/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Trường đã xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CĐLMN ngày 20/11/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 đúng theo trình tự, thủ tục.
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

  •   02/02/2021 02:17:00 PM
  •   Đã xem: 1079

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020

  •   20/08/2020 05:41:00 PM
  •   Đã xem: 1303

Thông báo tuyển dụng vị trí Thư viện viên

  •   07/05/2019 09:23:00 PM
  •   Đã xem: 1229

Văn phòng Thừa phát lại Vĩnh Long thông báo tuyển dụng

  •   19/03/2019 09:32:00 PM
  •   Đã xem: 2398

Các tin khác

Văn bản mới

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây