Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quí I/2021 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể”

Chủ nhật - 04/04/2021 23:05
Nhằm tìm ra các giải pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật theo đúng Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường, thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021, sáng ngày 31/3/2021, Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quí I/2021 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể”.
Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức tọa đàm với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; sự tham dự của các đồng chí trong Chi ủy, toàn thể đảng viên trong Chi bộ, cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên của Trường.
 Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư chi bộ, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức năm 2019, v.v… Đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức đối chiếu với bản thân, tự đánh giá việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của bản thân, của đơn vị đang công tác và của Trường trong thời gian qua để có thể đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Phú Quốc - đảng viên, Quyền Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính - Thư viện đã báo cáo đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, những hạn chế trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường. Theo báo cáo, thời gian qua, việc chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về quy chế làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tổ chức hội họp, chế độ thông tin báo cáo,... của Trường được thực hiện nghiêm túc; mỗi đảng viên, viên chức, người lao động đã thể hiện sự chủ động, quyết tâm cao độ trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trong công việc có sự phân công cụ thể, rõ ràng và thể hiện tốt tính chấp hành - điều hành. Qua đó, có thể thấy được phương thức, cách thức chỉ đạo, điều hành có chuyển biến tốt và lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy trong công việc của đảng viên, viên chức ngày càng chuyển biến tích cực, ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật tại Trường trong thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: ý thức tham gia hội, họp của một số viên chức chưa cao, quy trình, cách thức tham mưu, xử lý công việc trong một bộ phận đàng viên, viên chức và người lao động có lúc chưa theo đúng trình tự, hiệu quả xử lý công việc chưa cao; việc áp dụng các quy chế, quy định đôi khi chưa thực sự hiệu quả,….
Sau khi nghe báo cáo, buổi tọa đàm đã nhận được 17 ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường. Một trong những giải pháp quan trọng được đa số đảng viên tán thành là mỗi đảng viên, viên chức tự ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân. Một số giải pháp khác cũng được đề cập như: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, viên chức quản lý, BCH các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đối với viên chức quản lý phải phát huy vai trò trong việc đôn đốc, nhắc nhở viên chức trong đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường; đối với đảng viên, viên chức: Phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp của viên chức ngành Tư pháp và các nội quy, quy chế của Nhà trường và sự phân công công việc của lãnh đạo đơn vị; trong thực hiện nhiệm vụ được giao: công việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khoa học; chú trọng công tác phát triển đảng đối với các quần chúng ưu tú, chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy chế Nhà trường; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với đảng viên, viên chức chấp hành tốt, đồng thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm minh đối với các cá nhân vi phạm; hoàn thiện thể chế; triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản hướng dẫn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Kết luận tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư chi bộ, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Chi ủy tiếp thu các ý kiến trao đổi của đảng viên, quần chúng, yêu cầu mỗi cá nhân cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; ý thức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy chế của Nhà trường và kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân thực hiện, chấp hành tốt, đặc biệt yêu cầu mỗi Đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường. Có như vậy mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Trường Cao đẳng Luật miền Nam trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Lê Văn Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây