Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thứ tư - 16/01/2019 03:58
Sau thời gian tham gia bồi dưỡng nhận thức về đảng, trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, sáng ngày 16/01/2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Kỹ sư Phòng Quản trị, đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến - Giáo viên Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa. Đây là sự kiện quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa để mở đầu cho một năm mới, một chặng đường mới cho sự vững mạnh của tập thể Chi bộ Nhà trường nói riêng và Trường Trung cấp Luật Vị Thanh nói chung trước lộ trình chuẩn bị nâng cấp lên Trường Cao đẳng Luật.
Đ/c Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đ/c Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tham dự buổi Lễ có sự chủ trì của đ/c Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ, đ/c Trương Trần Phương Thùy - Phó Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng, các đảng viên trong Chi bộ, các đoàn viên ưu tú đã tham gia lớp nhận thức về Đảng.
Tại buổi Lễ, đ/c Trương Trần Phương Thùy - Phó Bí thư Chi bộ đã thay mặt cho cấp ủy Chi bộ thông qua Quyết định kết nạp đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với 02 quần chúng, Trước sự chứng kiến của Chi bộ, đ/c Nguyễn Trung Hiếu và đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến đã tuyên thề trước Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước tập thể Chi bộ cũng như các đoàn viên ưu tú tham dự buổi Lễ. Trong đó, nhấn mạnh những lý tưởng, ý chí phấn đấu:  
- Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành đầy đủ cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.
- Thứ hai, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Thứ ba, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ chủ của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc, nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Thứ tư, tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết và thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng, trung thực với Đảng, làm tốt công các phát triển Đảng, sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định.
2
Đ/c Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đ/c Nguyễn Trung Hiếu
Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ đã nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, qua việc kết nạp Đảng lần này góp phần nâng số lượng đảng viên của Chi bộ lên 15 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị; việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng thật sự ưu tú, tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn trong các tổ chức đoàn thể như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.
Bên cạnh đó, đ/c Dương Thành Đức đã đại diện cho Chi ủy Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công hướng dẫn cho 02 đảng viên mới trong thời gian dự bị, trong đó đề nghị 02 đảng viên mới nghiêm túc thực hiện 04 nhiệm vụ chính của người đảng viên; tích cực nghiên cứu và thực hiện, học tập Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức đảng các cấp; khắc phục những hạn chế; phấn đấu hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm trong công việc, tinh thần tự phê bình và phê bình; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu; năng động, sáng tạo hơn nữa để góp phần thực hiện mục tiêu chính trị xây dựng Trường ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Kim Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây