Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

Thứ hai - 23/04/2018 04:31
Sáng 21/4, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp và Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018. Bộ Tư pháp là Bộ đầu tiên tổ chức khóa học này.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương
Tham dự lớp bồi dưỡng có 70 công chức, viên chức tham gia, trong đó 69 đồng chí đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và 1 đồng chí đang công tác tại Văn phòng Chính phủ. Lớp học được tổ chức theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 3/7/2014 đã được Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia sửa đổi vào năm 2015. Chương trình bồi dưỡng gồm 12 chuyên đề giảng dạy và nghiên cứu thực tế, viết đề án cuối khóa.
2
Phát biểu khai giảng, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan đánh giá cao khi Bộ Tư pháp là Bộ đầu tiên tổ chức khóa học này. Ông nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công tác hết sức quan trọng, cần được quan tâm để giúp cán bộ có cơ hội rèn luyện, trau dồi một cách thường xuyên, bài bản, trở thành người tài đức vẹn toàn. Đối với cán bộ cấp Vụ và tương đương, công tác đào tạo, bồi dưỡng càng trở nên cấp thiết hơn vì đây là đội ngũ vừa trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sâu vừa làm công tác quản lý, điều hành nên cần được trang bị các kiến thức chuyên sâu, năng lực lãnh đạo, khả năng lực tư duy, bản lĩnh vững vàng, khả năng hội nhập quốc tế. Có như vậy mới kịp thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công việc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ông tin tưởng khóa bồi dưỡng sẽ giúp các công chức, viên chức hiểu rõ hơn về vị trí, chức trách nhiệm vụ của mình đồng thời nhận diện đúng các thách thức đang đặt ra để xây dựng tư duy chiến lược, phương hướng phát triển lĩnh vực mà mình đang phụ trách cũng như xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
3
Quán triệt tinh thần học tập của lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhận định, đội ngũ cán bộ của Bộ hiện nay hầu hết đã được đào tạo bài bản, trình độ ngoại ngữ tương đối ổn, cơ bản hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần giúp khẳng định vị thế của Bộ, ngành Tư pháp trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa xác định được mục tiêu phát triển lâu dài của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chưa làm tốt vai trò định hướng; sự phát triển nhanh về số lượng cũng đặt ra cho đội ngũ cán bộ cấp Vụ và tương đương yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng.
Do vậy, Thứ trưởng đề nghị các công chức, viên chức cần phát huy tinh thần học tập trách nhiệm, thực chất, tích cực trao đổi, thảo luận đồng thời mong muốn các giảng viên có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc thù của cán bộ Bộ Tư pháp để khóa học đạt hiệu quả tốt nhất.

Tác giả bài viết: K.Quy

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây