Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ năm - 03/08/2023 22:19
Ngày 26/7/2023, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được thực hiện với sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng, cùng tham dự có các Phó Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường đã thông tin nhanh về Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Tư pháp; kết quả tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 03 năm Ngày thành lập các Trường Cao đẳng Luật (10/7/2020 - 10/7/2023) tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung. Tiếp đó, Hội nghị cũng được nghe đại diện các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Thư viện, Phòng Tài chính - Kế toán thông qua Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Báo cáo kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8/2023; Báo cáo tình hình thu - chi tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023.
Trên cơ sở các Báo cáo tại Hội nghị, viên chức, người lao động tham dự đã có những ý kiến thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 như: hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; linh hoạt, chủ động trong tuyển sinh trung cấp, cao đẳng; tăng cường công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động phục vụ công tác đào tạo, đổi mới hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo,….
7
Bà Trương Trần Phương Thùy - Trưởng khoa Đào tạo cơ bản phát biểu tại Hội nghị
8
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng tròng, phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính - Thư viện phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị tập trung quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trung cấp, khai giảng các lớp cao đẳng, đa dạng hóa các lớp liên kết, phối hợp bồi dưỡng, tăng cường chất lượng các hoạt động, điều kiện phục vụ đào tạo,… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao.
Cũng nhân dịp này, ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng đã đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cấp cho TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường.

Tác giả bài viết: Trần Lãm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây