Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chính trị năm học 2023 - 2024 và tuần sinh hoạt công dân cho học sinh, sinh viên

Thứ ba - 24/10/2023 22:51
Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội, chào mừng Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, từ ngày 16 đến 19/10/2023 tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã diễn ra đợt sinh hoạt chính trị năm học 2023 - 2024, và tuần sinh hoạt công dân cho học sinh, sinh viên. Tham gia đợt sinh hoạt có tất cả giảng viên, viên chức, người lao động và toàn thể học sinh, sinh viên của Trường.
Từ ngày 16 đến 17/10/2023, Trường đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 cho giảng viên và học sinh, sinh viên. Cụ thể, ngày 16/10, ông Đinh Văn Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai nội dung về: (1) Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”Trãi qua hai ngày sinh hoạt chính trị; (2) Thời sự trong nước và quốc tế, tình hình biển Đông trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngày 17/10, ông Nguyễn Hiệp Trung - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang đã triển khai nội dung về: (1) Kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; (2) Kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang Khóa XIV.
1
Ông Đinh Văn Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề
 
2
Ông Nguyễn Hiệp Trung - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang báo cáo chuyên đề
Mục đích trọng yếu trong đợt sinh hoạt chính trị nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức quản lý và giảng viên Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi trong Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) và Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2023; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; nội dung Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bề vững”; tình hình thế giới nổi bật 6 tháng đầu năm 2023... Trên cơ sở đó, giảng viên có thể vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.
Đối với học sinh, sinh viên, đây là “Tuần sinh hoạt công dân Học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024” nhằm giáo dục chính trị tư tưởng về đường lối, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, quyền và nhiệm vụ của học sinh, sinh viên. Qua đó hình thành nhân sinh quan tích cực và rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ học tập đúng đắn.
3
Học sinh, sinh viên tham dự Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh, sinh viên
Sau 02 ngày tham gia sinh hoạt chính trị, học sinh, sinh viên còn tham gia các sự kiện quan trọng của Nhà trường như: Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh, sinh viên, Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ I, Hội thao bóng đá mini nam và đặc biệt là tham dự sự kiện chính là “Lễ Bế giảng các lớp trung cấp, cao đẳng và khai giảng năm học 2023 - 2024”.
4
Đại diện lãnh đạo Trường, giảng viên và đại diện học sinh, sinh viên các lớp
chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên
Kết thúc tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các hoạt động được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Tác giả bài viết: Lê Văn Hào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây