Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2024

Thứ hai - 25/03/2024 08:17
Nhằm tạo diễn đàn để giảng viên, viên chức trao đổi, thảo luận và đưa ra giải pháp về các công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, ngày 21/3/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2024 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập các lớp cao đẳng, trung cấp”.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I năm 2024
Buổi sinh hoạt được thực hiện với chủ trì của ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Cùng tham dự có Thầy Dương Thành Đức - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể giảng viên, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp Trung cấp và Cao đẳng.
Mở đầu buổi sinh hoạt, giảng viên, viên chức được tham gia phần khởi động sinh động với trò chơi “Rung chuông vàng” với nội dung các câu hỏi về nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm.
2
ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao quà cho các giảng viên đạt giải tại phần khởi động
Tiếp đó, Thầy ThS. Thái Quốc Phong - Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên trình bày Báo cáo công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập của Trường. Theo báo cáo, thời gian qua, về công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát từ Ban Giám hiệu Nhà trường; Trường có hệ thống văn bản quy định về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập. CVHT, GVCN được cung cấp đầy đủ các quy chế tuyển sinh, đào tạo, công tác học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; quy chế cấp bằng tốt nghệp; văn bản liên kết đào tạo; CVHT, GVCN được đảm bảo quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; được tạo điều kiện tham gia chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; các thông tin công việc được các bộ phận chuyên môn trao đổi, thông tin, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập còn một số hạn chế như công tác này chưa được tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ; công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và CVHT/GVCN chưa được thường xuyên và đồng bộ, kịp thời; một bộ phận CVHT/GVCN chưa tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định như sinh hoạt lớp định kỳ, triển khai quy chế, quy định, phối hợp trong thực hiện phong trào, hồ sơ công tác học vụ….
Trên cơ sở báo cáo của Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên, các thầy, cô giáo đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập. Qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, lớp cố vấn học tập các lớp cao đẳng, trung cấp trong thời gian tới.
Kết luận tại buổi sinh hoạt, ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập trong thời gian qua, đề nghị giảng viên, viên chức được phân công nhiệm vụ chủ nhiệm, cố vấn học tập quan tâm thực hiện 14 nhiệm vụ theo Quy chế chủ nhiệm, cố vấn học tập của Trường, đề nghị giảng viên, viên chức tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần cho công tác tổ chức đào tạo được khoa học, hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.
Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, cô ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó trưởng khoa - Khoa Đào tạo cơ sở cũng đã trình bày báo cáo thuyết minh và được thông qua để đảm nhận giảng dạy môn Luật Tài chính ở trình độ cao đẳng của Trường./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Tỵ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây