Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về một số quy định của pháp luật dân sự về giao dịch dân sự tại tỉnh Hậu Giang

Thứ tư - 29/05/2024 03:19
Thực hiện Quyết định số 3129/QĐ-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, ngày 23/5/2024, Vụ tổ chức hoạt động: “Bồi dưỡng chuyên sâu về một số quy định của pháp luật dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu” tại tỉnh Hậu Giang.
Tham dự chương trình Bồi dưỡng có Bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; cùng với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đại diện cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, các Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, các văn phòng Luật sư, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Luật miền Nam.
1
Bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đồng chủ trì chương trình Bồi dưỡng
Tại chương trình bồi dưỡng, sau phần phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức, các báo cáo viên đã trình bày 04 tham luận: (1) Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự và một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thi hành (LS. Trần Văn Độ - Trưởng văn phòng Luật sư Trần Độ); (2) Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức - Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thi hành (ThS. Trịnh Thị Muội - Giảng viên Trường Cao đẳng Luật miền Nam); (3) Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội và một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thi hành (Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang); (4) Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 trong lĩnh vực đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang).
2
Các đại biểu trình bày tham luận tại chương trình bồi dưỡng
Trên cơ sở đó các đại biểu đã trao đổi thảo luận liên quan đến các vấn đề trong quy định pháp luật dân sự về giao dịch dân sự, nêu ra được những hạn chế trong quy định pháp luật về các vấn đề liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo; Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức liên quan đến việc thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch, trong quá trình áp dụng vẫn còn nhiều cách hiểu, khó khăn trong quá trình áp dụng; đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thông qua các tranh chấp thực tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như tranh chấp về giao dịch hụi, họ, biêu, phường (hụi), các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản mua được từ phiên bán đấu giá,…
Kết thúc chương trình bồi dưỡng, bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, đánh giá cao các ý kiến đề xuất trong các tham luận, giải đáp các vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang, hướng dẫn thực hiện phù hợp với các quy định.
Chương trình bồi dưỡng là diễn đàn giúp cho giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Luật miền Nam có dịp tiếp cận hơn với thực tiễn, góp phần gắn việc đào tạo gắn lý thuyết với trải nghiệm thực tiễn./.

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Muội

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây