Sẽ có nhiều đổi mới tại các kỳ họp Quốc hội

Thứ ba - 27/10/2015 22:39
Sau khi Nội quy kỳ họp Quốc hội (QH) được thông qua, chắc chắn sẽ có nhiều nội dung mới theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỳ họp QH.

Nội quy kỳ họp QH hiện hành đã được thực hiện từ năm 2002 đến nay. Sau hơn 12 năm thi hành, Nội quy kỳ họp QH đã có đóng góp quan trọng đối với hoạt động của QH nói chung và nâng cao chất lượng các kỳ họp QH nói riêng, tạo cơ sở pháp lý để QH thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại kỳ họp.

Số lượng nội dung quan trọng được thảo luận, xem xét, quyết định tại mỗi kỳ họp ngày càng tăng, chất lượng các quyết định của QH được nâng lên.

Tuy nhiên, Nội quy kỳ họp QH hiện hành sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần được khắc phục như còn thiếu quy định về trình tự, thủ tục QH quyết định một số vấn đề quan trọng; nguyên tắc, cách thức tiến hành các phiên họp tổ đại biểu QH, đoàn đại biểu QH, phiên họp do Hội đồng Dân tộc, các ủy ban tổ chức tại kỳ họp QH; xem xét, quyết định và điều chỉnh chương trình kỳ họp QH; thực hiện quyền ứng cử và đề cử; việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tại kỳ họp...

Chẳng hạn, Nội quy hiện hành chỉ quy định QH họp thường lệ mỗi năm hai kỳ, kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm. Trong thực tế, từ cuối nhiệm kỳ QH khóa 11 đến nay, QH luôn khai mạc kỳ họp đầu năm vào ngày 20/5, kỳ họp cuối năm vào ngày 20/10. Đây là cơ sở để dự thảo Nội quy bổ sung quy định cụ thể thời điểm khai mạc các kỳ họp thường lệ của QH (Điều 3). Quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chương trình.

Dự thảo Nội quy kỳ họp mới cũng quy định rõ trong trường hợp không thể dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại các phiên họp, đại biểu QH gửi văn bản nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt đến trưởng đoàn đại biểu QH, đồng thời gửi văn bản đến Tổng Thư ký QH để báo cáo Chủ tịch QH.

Trường hợp vắng mặt từ 3 ngày làm việc tại mỗi kỳ họp trở lên thì gửi trưởng đoàn đại biểu QH, đồng thời gửi Tổng Thư ký để báo cáo Chủ tịch QH quyết định.

Danh sách đại biểu QH không thể dự kỳ họp QH được ghi vào Biên bản kỳ họp QH, danh sách các đại biểu QH vắng mặt phiên họp được ghi vào Biên bản phiên họp.

Một quy định mới nữa là việc công dân có thể được dự thính các phiên họp toàn thể công khai của QH. Tổng Thư ký QH sẽ tổ chức việc công dân dự thính các phiên họp của QH để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn kỳ họp QH, không ảnh hưởng đến hoạt động của QH, đại biểu QH.

Dự thảo Nội quy kỳ họp QH cũng đã quy định cụ thể trong trường hợp nào sử dụng tài liệu bản điện tử, trường hợp nào sử dụng bản giấy. Cụ thể, trừ trường hợp thuộc bí mật Nhà nước thì các tài liệu chính thức đều được lưu hành bằng hình thức bản điện tử.

Theo chương trình, QH sẽ thông qua Nội quy kỳ họp QH vào cuối kỳ họp này.

Xuân Tuyến

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây