Chi hội Luật gia Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kì I (giai đoạn 2014 - 2021) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì II (giai đoạn 2021 - 2024)

Chủ nhật - 28/11/2021 21:41
Sáng ngày 26/11/2021 tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Chi hội Luật gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kì I (giai đoạn 2014 - 2021) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì II (giai đoạn 2021 - 2024).
Chi hội Luật gia Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kì I (giai đoạn 2014 - 2021) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì II (giai đoạn 2021 - 2024)
Chủ trì Hội nghị có ông Dương Thành Đức - Phó Bí thư Chi bộ - Chi hội trưởng và ông Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Cùng với sự tham dự của các hội viên của Chi hội. Hội nghị được tổ chức đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19.
Untitled 2
Tại Hội nghị, Ông Dương Thành Đức - Chi hội trưởng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I (giai đoạn 2014 - 2021) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (giai đoạn 2021 - 2024) và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ I (giai đoạn 2014 - 2021). Một số kết quả nổi bật trong nhiệm kì I (giai đoạn 2014 - 2021) của Chi hội như: công tác củng cố tổ chức Chi hội và phát triển hội viên (có 01 hội viên có trình độ tiến sĩ luật, 15 hội viên có trình độ thạc sĩ luật, 03 hội viên có trình độ đại học luật); Tích cực tham gia các hoạt động như xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của Trường trong điều kiện nâng cấp thành Trường Cao đẳng Luật, đảm bảo phù hợp, cập nhật các quy định mới có hiệu lực; Tư vấn không thu phí cho trên 250 vụ việc trong các lĩnh vực pháp luật như: đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình; tổ chức trên 50 đợt tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật với tổng số người tham dự hơn 11.000 người theo các Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Phối hợp với các cơ quan của tỉnh Hậu Giang tổ chức các Hội nghị, sự kiện chào mừng Ngày Pháp luật hàng năm; Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng thàng nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhằm kịp thời trang bị bổ sung những kiến thức pháp lý mới phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh; Công tác nghiên cưu khoa học: thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; 28 sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận và triển khai thực hiện; Xuất bản 01 Tập bài giảng Nghiệp vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, biên soạn 04 quyển giáo trình trình độ cao đẳng luật: Luật Hành chính, Luật Tố tụng dân sự và Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
Trên cơ sở các báo cáo, Hội nghị đã nhận được các ý kiến thảo luận, đóng góp tích cực của hội viên về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì II (giai đoạn 2021-2024), 100% hội viên biểu quyết thống nhất với các chỉ tiêu phấn đấu của Chi hội trong nhiệm kì mới.
Tại Hội nghị, Chi hội đã thông qua danh sách giới thiệu ứng cử bầu Ban chấp hành Chi hội nhiệm kì II (giai đoạn 2021-2024) và tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội mới. Kết quả 100% hội viên biểu quyết thống nhất bầu ông Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Chi hội trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Giảng viên Khoa Đào tạo cơ sở giữ chức vụ Chi hội phó và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Giảng viên Khoa Đào tạo nghiệp vụ là Ủy viên.
Phát biểu chỉ đạo của đại diện chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ - Quyền Hiệu trưởng biểu dương sự đóng góp của Chi hội luật gia đối với sự phát triển của Trường và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kì mới. Đặc biệt, mỗi hội viên cần phải là một “cán bộ tuyển sinh” tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, không ngừng học tập kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho hoạt động của Chi hội.
Đại diện Chi hội Luật gia nhiệm kì II (giai đoạn 2021-2024), ông Nguyễn Duy Quốc - Chi hội trưởng phát biểu quyết tâm xây dựng Chi hội đoàn kết, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của Trường trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Tỵ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây