Đại hội Chi hội Luật gia Trường Cao đẳng Luật miền Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Thứ ba - 16/04/2024 23:18
Sáng ngày 11/4/2024, Chi hội Luật gia Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2024 - 2029). Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang; TS. Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; ông Dương Thành Đức - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Ủy viên BCH Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang; ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Cao đẳng Luật miền Nam cùng các hội viên của Chi hội.
Đại hội Chi hội Luật gia Trường Cao đẳng Luật miền Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)
Tại Đại hội, ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia nhiệm kỳ II (2021 - 2024) đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2021 - 2024) và trình bày phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ III (2024 - 2029). Theo báo cáo, Chi hội đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nổi bật là việc tham gia xây dựng chính sách, theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên và cho học sinh, sinh viên, tích cực thực hiện nghiên cứu khoa học pháp lý thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, tham gia biên soạn giáo trình cao đẳng của Bộ Tư pháp,... Trong nhiệm kỳ III (2024 - 2029), Chi hội xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong kiện toàn, phát triển đội ngũ hội viên, tham gia xây dựng chính sách, theo dõi thi hành pháp luật, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường. Trên cơ sở các dự thảo báo cáo của Chi hội, các hội viên đã tích cực đóng góp các ý kiến, giải pháp hay nhằm xây dựng Chi hội vững mạnh, phát triển trong nhiệm kỳ tới.
2
ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia nhiệm kỳ II (2021 - 2024) báo cáo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ II (2021 - 2024), đề nghị Chi hội năng động, tích cực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ III (2024 - 2029). Về phía Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang sẽ luôn hỗ trợ tích cực cho Chi hội Trường trong thực hiện các hoạt động.
3
Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Cũng tại Đại hội, TS. Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu bật những kết quả đạt được của Chi hội Luật gia từ khi thành lập đến nay. Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Ban Chấp hành Chi hội Luật gia kiện toàn nhân sự, củng cố, phát triển hội viên; phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chấp hành; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho cả nhiệm kỳ và theo từng năm, phối hợp tốt các tổ chức chính trị - xã hội của Trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là tuyển sinh, đào tạo.
4
TS. Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại hội đã thực hiện bầu tín nhiệm 03 luật gia vào Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ III (2024 - 2029) gồm: đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa được tín nhiệm giữ chức vụ Chi hội trưởng, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Giàu được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chi hội trưởng, đ/c Lê Văn Hào được tín nhiệm giữ chức vụ ủy viên Ban Chấp hành Chi hội. Đại diện cho Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới, đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa phát biểu nhận nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, đưa Chi hội ngày càng phát triển vững mạnh./.
5
Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ III (2024 - 2029) ra mắt Đại hội

Tác giả bài viết: Lê Văn Hào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây