Hợp tác và chia sẻ thông tin đào tạo giữa Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Trung tâm liên kết - Trường Đại học Cần Thơ

Thứ sáu - 18/08/2017 02:39
Thực hiện Kế hoạch liên kết đào tạo năm 2017, ngày 13/8/2017, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Trung tâm liên kết - Trường Đại học Cần Thơ đã có buổi làm việc về công tác liên kết đào tạo. Tham dự buổi làm việc, về phía Trung tâm liên kết, có Ông Phạm Phương Tâm - Gám đốc, Ông Trịnh Trung Hưng - Phó Giám đốc, Ông Nguyễn Kim Sơn - Đại diện Khoa Luật - Trường ĐHCT và các cán bộ, giảng viên của Trung tâm liên kết. Về phía Trường Trung cấp Luật Vị Thanh có ông Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng, Ông Dương Thành Đức - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.
Hợp tác và chia sẻ thông tin đào tạo giữa Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Trung tâm liên kết - Trường Đại học Cần Thơ
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Trưởng phòng ĐT&CTHS, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã báo cáo kết quả về công tác liên kết giữa hai đơn vị trong thời gian 4 năm (2013-2017) và đề xuất một số nội dung mới trong hợp tác liên kết đào tạo như: (1) Hàng năm, hai bên cần có các cuộc gặp gỡ định kỳ nhằm chia sẻ nguồn lực thông tin và tiến hành các nội dung trong hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học. Theo hướng tạo điều kiện cho giáo viên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh được tham gia các hội đồng, nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực pháp luật; (2) Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và các hoạt động có liên quan đặc biệt là lĩnh vực hợp tác quốc tế; (3) Về trao đổi giáo trình, trao đổi giảng viên nhằm tiến tới liên thông trong đào tạo giữa trung cấp Luật lên Đại học Luật tại các điểm Trường Trung cấp Luật Vị Thanh liên kết đặt lớp. Theo hướng tạo điều kiện cho giáo viên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tham gia giảng dạy các môn luật mà Nhà trường có đội ngũ giáo viên cơ hữu giảng dạy; (4) Phát triển liên kết đào tạo thêm một số ngành mới.
Buoi lam viec

Đại diện lãnh đạo Trung tâm liên kết, ông Phạm Phương Tâm - Giám đốc đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa 02 đơn vị trong thời gian qua, đồng thời, cũng đã nêu ra một số vấn đề trọng tâm như: (1) Phát huy truyền thống quan hệ và hợp tác của hai trường trong 04 năm qua; (2) Thống nhất hợp tác để tạo sức mạnh, làm thương hiệu chung giữa hai đơn vị, tiết kiệm kinh phí và thời gian, nâng cao hoạt động khoa học, đào tạo của hai Trường; (3) Thống nhất phối hợp chuẩn hóa từ trung cấp luật lên đại học luật tại các điểm mà Trường Trung cấp luật Vị Thanh đã phối hợp tổ chức lớp. Qua đó, sẽ gắn đội ngũ giáo viên giảng dạy của Nhà trường đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy các lớp Đại học luật; (4) Hội thảo khoa học và tham gia các hội đồng về pháp luật: sẽ đưa vào kế hoạch và sẽ mời Nhà trường tham gia khi có những chuyên đề phù hợp về lĩnh vực pháp luật; (5) Trong quan hệ hợp tác quốc tế: hai trường cần có hướng chia sẻ nguồn, giới thiệu các đối tác để hỗ trợ cùng nhau phát triển. Để thực hiện được các nội dung trên, hai bên sẽ thực hiện các biên bản ghi nhớ, có kế hoạch cụ thể để hợp tác và phát triển. 
Tất cả những nội dung nêu trên, hai bên sẽ nghiên cứu kỹ và đẩy nhanh quá trình thực hiện, từ đó sớm có cơ sở để cùng nhau hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, nguồn lực đáp ứng nhu cầu về hợp tác và phát triển trong xu thế mở hiện nay.

Tác giả bài viết: Quỳnh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây