Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động thảo luận định hướng phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn 2025 và những năm tiếp theo

Thứ tư - 28/06/2017 05:15
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết, đề xuất giải pháp, định hướng phát triển của các Trường Trung cấp Luật giai đoạn 2017 - 2020, sáng ngày 27/6/2017, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm lấy ý kiến về định hướng phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và những năm tiếp theo. TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của ông Dương Thành Đức - Phó Hiệu trưởng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường.
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động thảo luận định hướng phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn 2025 và những năm tiếp theo
Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng đã có chỉ đạo và định hướng cho việc trao đổi, thảo luận tại Hội nghị trên tinh thần Công văn số 377/TCCB-ĐTBD ngày 23/6/2017 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc xây dựng báo cáo Hội nghị tổng kết, đề xuất giải pháp, định hướng phát triển của các Trường Trung cấp Luật giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động đều phải nghiên cứu, trình bày ý kiến định hướng phát triển Nhà trường trong tương lai và đề nghị việc đưa ra các mục tiêu, giải pháp phát triển đều phải có cơ sở khoa học, thực tiễn.
Tiếp đó, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Trường phòng Phòng Đào tạo và Công tác học sinh đã trình bày Báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc mà Nhà trường gặp phải từ khi thành lập Trường đến nay, đề xuất các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển của Trường trong thời gian tới để công chức, viên chức, người lao động có cái nhìn tổng quan và phát biểu thảo luận.
Tại phần thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ tất cả công chức, viên chức, người lao động về các giải pháp, phát triển cho Nhà trường. Tuy nhiên, tựu trung lại, các ý kiến đóng góp chủ yếu đưa ra xoay quanh 03 nhóm giải pháp: (1) Tiếp tục thực hiện sứ mệnh đạo tạo trung cấp luật, đẩy mạnh nâng cao chất lượng để khẳng định thương hiệu; (2) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Luật; (3) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp lên Trường Đại học Luật. Ngoài ra, còn một số ý kiến định hướng khác như: Sát nhập vào phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội; trở thành cơ sở của Học Viện Tư pháp; chuyển đổi sang mô hình khác dưới hình thức là Trung tâm đào tạo bồi dưỡng thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho Bộ Tư pháp.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những tư duy đưa ra các giải pháp phát triển Trường của công chức, viên chức, người lao động, sự tham gia thảo luận nhiệt tình và thiết thực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động; ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, thảo luận của công chức, viên chức, người lao động để tổng hợp và đề xuất phù hợp tại Hội nghị tổng kết, đề xuất giải pháp, định hướng phát triển của các Trường Trung cấp Luật giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng, tầm nhìn trong các giai đoạn tiếp theo. Để đạt được những mục tiêu, định hướng quan trọng như trên, TS. Nguyễn Văn Phụng đề nghị công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hết mình, thể hiện sự năng động, sáng tạo, đoàn kết để trước mắt thực hiện nhiệm vụ tiên quyết là tập trung làm tốt công tác đào tạo trung cấp luật và sau đó sẽ chuyển sang các mô hình đào tạo phù hợp.
Thông qua Hội nghị lần này đã giúp cho công chức, viên chức, người lao động có dịp để đóng góp những ý kiến, những định hướng tương lai cho Trường, thể hiện được vai trò, vị trí và trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể.

Tác giả bài viết: Lê Văn Hào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây