Bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh

Bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh

 •   17/09/2020 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 282
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 107-KH/BTGTU-SGDĐT-SLĐTBXH ngày 21/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; Công văn số 1677/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 30/7/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, ngày 16/9/2020, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh.
Sinh hoạt chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sinh hoạt chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   21/08/2020 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 1742
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức sâu sắc để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh - Tập trung, trí tuệ, trách nhiệm và nâng tầm trong nhiệm kỳ mới (2020 - 2025)

 •   06/06/2020 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 410
Ngày 05/6/2020, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức Đại hội Chi bộ một cách tập trung, trí tuệ và nâng tầm trong nhiệm kỳ mới (2020 - 2025) với sự tham dự của đ/c Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đ/c Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tư pháp - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, phụ trách Chi bộ Trường, đ/c Cao Xuân Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tư pháp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể và đ/c Nguyễn Thị Quế - Chuyên viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp.
Toàn cảnh sinh hoạt Chi bộ

Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019

 •   03/12/2019 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 1994
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của Đảng ta nói chung, các tổ chức đảng nói riêng. Thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019, sáng ngày 29/11/2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức tọa đàm với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Chi ủy cùng sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học 2019 - 2020 cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh

 •   23/10/2019 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 904
Nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh của Trường nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức, người lao động cùng toàn thể học sinh của Trường.
Thầy Dương Thành Đức Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019

 •   30/09/2019 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 2037
Thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ trong năm 2019, ngày 26/9//2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019 theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ và sự tham dự của đông đủ các đảng viên trong Chi bộ.
Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề "Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường"

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề "Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường"

 •   20/06/2019 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 2234
Nhằm xây dựng Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trong sạch, vững mạnh, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Chi bộ Nhà trường, ngày 18 tháng 6 năm 2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II với chủ đề "Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường". Buổi sinh hoạt được thực hiện dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ cùng với sự tham gia của toàn thể đảng viên và quần chúng của Nhà trường.
Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2019

Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2019

 •   21/03/2019 06:56:00 AM
 •   Đã xem: 7352
Nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đảng viên, vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, sáng ngày 20/3/2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2019 với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trong sạch, vững mạnh”. Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức tọa đàm với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ Nhà trường, cùng sự tham dự của toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019

Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019

 •   14/02/2019 12:28:00 PM
 •   Đã xem: 822
Nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh chỉ đạo chính quyền trên từng nhiệm vụ chính trị trong năm, ngày 13/02/2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ và sự tham dự đông đủ của tất cả đảng viên trong Chi bộ

Các tin khác

Văn bản mới

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 17/06/2017

lượt xem: 3694 | lượt tải:769

Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Thời gian đăng: 17/06/2017

lượt xem: 2932 | lượt tải:597

Thông tư số: 21/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thời gian đăng: 06/12/2018

lượt xem: 1903 | lượt tải:388

Nghị định số: 96/2017/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 28/08/2017

lượt xem: 2508 | lượt tải:778

Thông tư số: 09/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Thời gian đăng: 22/04/2017

lượt xem: 2336 | lượt tải:629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây