Chính sách Giáo dục có hiệu lực trong tháng 10

Thứ năm - 09/10/2014 22:42
(TVPL) - Trong tháng 10/2014, nhiều chính sách mới nổi bật về Giáo dục chính thức có hiệu lực. Cụ thể như sau:

1. Ban hành quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học

Mục đích đánh giá là giúp cha mẹ, giáo viên và cả học sinh có thể tham gia quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, từ đó nhận định được năng lực, phẩm chất của học trò và con em mình. Qua đó có những biện pháp giáo dục phù hợp hơn.

Nội dung đánh giá bao gồm kết quả học tập của học sinh; sự hình thành và phát triển một số năng lực như tự học, giao tiếp, tự quản…; sự hình thành và phát triển phẩm chất như chăm chỉ, kỷ luật, đoàn kết, yêu gia đình…

Quy định trên được đề cập tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ 15/10/2014.

2. Danh mục ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng nghề

Ngày 26/8/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

Theo đó, có tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về:

- Nghề đào tạo được đề xuất loại bỏ khỏi danh mục nghề (23 nghề)

- Nghề đào tạo được đề xuất chỉnh sửa tên trong danh mục nghề (24 nghề)

- Nghề đào tạo được đề xuất gộp (2 nghề)

- Nghề đào tạo được đề xuất tách (2 nghề)

- Nghề đào tạo được đề xuất bổ sung (42 nghề).

Thông tư này có hiệu lực từ 10/10/2014.

3. Quy định mới về cộng tác viên thanh tra giáo dục

Từ 11/10/2014, một số quy định mới về cộng tác viên thanh tra giáo dục theoThông tư 31/2014/TT-BGDĐT  sẽ chính thức được áp dụng.

Theo đó, cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ được công nhận trong thời hạn 03 năm; thẻ  cộng tác viên thanh tra giáo dục có giá trị trong thời hạn tương đương.

Nghiêm cấm sử dụng thẻ cộng tác viên thanh tra cho mục đích cá nhân; trường hợp sử dụng thẻ để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cộng tác viên thanh tra giáo dục được cấp nào công nhận thì cấp đó ra quyết định thu hồi và chịu trách nhiệm thu hồi thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi một số quy định về chính sách đãi ngộ, tiêu chuẩn của cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên… tại Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT  ngày 21/12/2012.

4. Nội dung kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục

Từ ngày 10/10, đối với hoạt động tự đánh giá thì mức chi cho điều tra, thu thập thông tin, xử lý, phân tích kết quả thu thập thông tin sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BTC.

Theo đó, chi phục vụ công tác làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá của từng thành viên (tối đa không quá 04 ngày và không quá 07 người) như sau:

- Trưởng đoàn: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;

- Thư ký: Tối đa không quá 180.000 đồng/người/ngày;

- Các thành viên khác: Tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT  ngày 27/8/2014.

5. Điều kiện cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng

Từ ngày 10/10/2014, việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các  trường sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục sẽ thực hiện theo Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT.

Theo đó, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình bồi dưỡng…

- Có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy hoặc trợ giảng là các nhà khoa học có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng; cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục.

- Áp dụng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được phát triển, cập nhật các nội dung đáp ứng yêu cầu và phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng.

- Có đơn vị chuyên trách tổ chức, quản lý quá trình bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý công tác bồi dưỡng.

- Thường xuyên hoặc định kỳ cử giảng viên của nhà trường đi thực tế giáo dục ở địa phương nhằm bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn giáo dục.

Thụy Hân

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây