Khóa sổ báo cáo quyết toán thuế năm 2013 vào 24h ngày 30/4

Thứ tư - 26/03/2014 22:06
Tổng cục Thuế sẽ khóa sổ báo cáo quyết toán năm 2013 tại cấp chi cục thuế là 24h ngày 15/4/2014, cấp cục thuế là 24h ngày 30/4/2014.

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 931/TCT-KK hướng dẫn lập báo cáo quyết toán và đối chiếu quyết toán thu nội địa năm 2013 với Kho bạc Nhà nước đầy đủ, chính xác.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải tổng hợp đầy đủ số liệu thu nội địa của toàn địa bàn vào báo cáo quyết toán (bao gồm cả số thu ngân sách và số thu cố định tại xã) để đối chiếu.

Trường hợp cơ quan thuế không nhận được đầy đủ các chứng từ nộp cho các khoản thu của cơ quan tài chính quản lý (thu khác NS và thu cố định tại xã) thì căn cứ vào số liệu trên báo cáo B2-01/BC-NS/TABMIS, B2-02/BC-NS/TABMIS, B2-03/BC-NS/TABMIS do Kho bạc Nhà nước cung cấp để tổng hợp lên báo cáo quyết toán theo chức năng "nhập báo cáo kế toán" của phần mềm ứng dụng Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế kiểm tra, rà soát toàn bộ số liệu tổng hợp lên báo cáo quyết toán, thực hiện đối chiếu và xác nhận số liệu thu nội địa với KBNN đảm bảo thống nhất và khớp đúng.

Trường hợp phát hiện số liệu do ngành thuế quản lý có sai lệch so với KBNN về chương, tiểu mục trên chứng từ nộp tiền vào NSNN dẫn đến sai lệch về số liệu tổng hợp theo khu vực kinh tế và sắc thuế trên báo cáo thì cơ quan Thuế phải lập giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (theo mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC) gửi KBNN để thực hiện điều chỉnh.

Số liệu được cơ quan tài chính thực hiện ghi thu ghi chi NS niên độ năm 2013 trong thời gian chỉnh lý quyết toán của năm NS 2013 được tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm 2013.

Tổng cục Thuế sẽ khóa sổ báo cáo quyết toán năm 2013 tại cấp chi cục thuế là 24h ngày 15/4/2014, cấp cục thuế là 24h ngày 30/4/2014.

Sau thời điểm khóa sổ báo cáo quyết toán năm 2013 (30/4/2014), các cục thuế phải gửi báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng truyền tin theo các mẫu báo cáo.

Số liệu trên báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết phải khớp đúng, số liệu trên báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng đường truyền tin phải thống nhất.

Đức Minh

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây