Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2014.

Thứ hai - 20/01/2014 21:50
Ngày 17/01/2014, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2014.
Thực hiện theo Kế hoạch số 8237/KH-BTP ngày 27/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và triển khai công tác năm 2014, đồng thời nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác năm 2013, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp công tác cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm 2014, ngày 17/01/2014, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2014 với sự chủ trì của Tiến sĩ Lê Tiến Châu – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Nhà trường, cùng với sự tham dự đông đủ của toàn thể CCVC của Trường, đặc biệt là sự góp mặt của đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thi hành án dân sự, Trường Trung cấp Nghề Hậu Giang và thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường.

Mở đầu Hội nghị, thầy Dương Thành Đức – Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2013, phương hướng, giải pháp công tác năm 2014. Tiếp đó, cô Trương Trần Phương Thùy – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Trưởng Khoa Giáo dục, Chính trị, Thể chất và Văn hóa – thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ sở đã Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2014. Bên cạnh đó, nhằm đánh giá chất lượng tuyển sinh, chất lượng dạy và học năm 2013, phân tích những hạn chế, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp cho phù hợp cho năm 2014, cô Trần Thị Mai – Trưởng Khoa ĐTCB và cô Nguyễn Quỳnh Anh – Trưởng phòng Đào tạo đã lần lượt tham luận các chuyên đề Đánh giá chất lượng giảng dạy, chất lượng người học trong năm 2013, giải pháp 2014Đánh giá chất lượng tuyển sinh năm 2013, biện pháp tuyển sinh năm 2014.

Sau khi Hội nghị tập trung thảo luận về các mặt công tác chính yếu của Trường, đặc biệt là công tác tuyển sinh, phân luồng tuyển sinh cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, vấn đề đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, vấn đề đầu ra và việc làm cho học viên, vấn đề kiện toàn cơ cấu tổ chức,…Tiến sĩ Lê Tiến Châu – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt toàn thể CCVC thuộc Trường cảm ơn sự lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các đại biểu về dự Hội nghị, đề ra các giải pháp công tác cụ thể mang tính bước ngoặt, đột phá trong năm 2014, đồng thời đề xuất với Bộ, Ngành, các cơ quan, đơn vị ở địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Trung cấp Luật Vị Thanh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị thế là ngôi trường đào tạo trình độ trung cấp luật, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Đại biểu Hội nghị thảo luận

TS. Lê Tiến Châu – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, kiêm Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tác giả bài viết: Quốc Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây