Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho công chức làm hộ tịch tại tỉnh Bạc Liêu

Thứ năm - 22/12/2016 22:21
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 47/KHPH-TCLVT-STPBL ngày 16/12/2016 giữa Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, trong việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sáng ngày 20/12/2016, lớp bồi dưỡng được khai mạc tại Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 70 công chức làm hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tham dự, lớp học được tổ chức từ ngày 20 - 25/12/2016.

Phát biểu khai giảng lớp học, thay mặt Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, ông Dương Thành Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh nêu rõ: Đăng ký, quản lý hộ tịch là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với công dân và Nhà nước. Thông qua việc đăng ký, quản lý hộ tịch tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Luật Hộ tịch năm 2014 ra đời đã tạo bước đột phá về thể chế của công tác hộ tịch. Là cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đồng thời thông qua lớp bồi dưỡng còn thực hiện yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 “bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% số công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”. Vì vậy, việc Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch là cần thiết trong yêu cầu chung của công tác quản lý hộ tịch hiện nay.

Về phía Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, Ông Nguyễn Bá Ân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đề nghị, các công chức tham gia lớp học nghiêm túc, có ý thức tham dự đầy đủ các buổi học nhằm đạt được các yêu cầu về nội dung các chuyên đề. Tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề thực tiễn tại địa phương để thông qua lớp học là diễn đàn chính thức nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch trên địa bàn, từng bức nâng cao chất lượng, trình độ chung của công chức làm hộ tịch.

Lớp bồi dưỡng tập trung triển khai các chuyên đề về: Tổng quan về hộ tịch, quản lý nhà nước về hộ tịch; Đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch; Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký giám hộ, đăng ký nhận cha, mẹ, con; Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; Đăng ký khai tử; Đăng ký nuôi con nuôi. Song song với việc triển khai các nội dung quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý hộ tịch, lớp bồi dưỡng còn trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc về phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương.

Thông qua nội dung lớp bồi dưỡng tin tưởng rằng chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ được nâng cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Tư pháp về công tác hộ tịch.

Tác giả bài viết: Ái Vi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây