Thông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 (Lần 1) và tổ chức thi lại

Thứ ba - 11/10/2022 05:02
Căn cứ Thông báo số 166/TB-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1) năm 2022;Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 (Lần 1);Trường Cao đẳng Luật miền Nam thông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 (Lần 1) và tổ chức thi lại như sau:
  1. Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm thi
  • Thí sinh có yêu cầu phúc khảo điểm thi lần 1 đề nghị gửi đơn đề nghị phúc khảo điểm thi (theo mẫu đính kèm) về Trường Cao đẳng Luật miền Nam.
  • Thời gian tiếp nhận đơn đề nghị: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 15/10/2022.
  • Bộ phận tiếp nhận: Khoa Đào tạo cơ sở - Trường Cao đẳng Luật miền Nam. Địa chỉ: Quốc lộ 61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
  1. Tổ chức thi lại
  • Đối tượng dự thi: thí sinh có kết quả thi lần 1 không đạt phần nào thi lại phần đó, thí sinh vắng thi lần 1.
  • Thời gian thi lại: dự kiến 01 buổi, ngày 25/10/2022 (thứ Ba)
  • Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam.
Trường Cao đẳng Luật miền Nam trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (để theo dõi t/h);
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Hội đồng thi (để theo dõi t/h);
- Các đơn vị thuộc Trường (để p/h);
- Ban biên tập Website (đăng tin);
- Lưu: VT, ĐTCS.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Duy Quốc


* Đính kèm đơn đề nghị chấm phúc khảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây