Đại hội Đoàn trường Trung cấp Luật Vị Thanh nhiệm kỳ II (2015 - 2017)

Thứ tư - 03/06/2015 21:50
Vừa qua, Đoàn Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức thành công Đại hội đoàn viên Đoàn Trường Trung cấp Luật Vị Thanh nhiệm kỳ II (2015 - 2017) với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Quyền Hiệu trưởng, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và toàn thể đoàn viên, thanh niên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2012 - 2015) đã thông qua văn kiện của Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên nhiệm kỳ I (2012 - 2015); Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào thanh niên nhiệm kỳ II (2015 - 2017); Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2012 - 2015). Với những kết quả tiêu biểu trong nhiệm kì I, Đoàn trường dần khẳng định mình trong hàng ngũ Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Bộ Tư pháp và các cơ sở Đoàn ở địa phương. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Đoàn trường cũng gặp không ít khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động.

 Nhằm đánh giá sâu sát hoạt động đoàn trong nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo tính dân chủ, thiết thực và hiệu quả, Đại hội đã lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên tham dự. Các ý kiến đóng góp được đánh giá cao, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của đông đảo viên, thanh niên đối với sự phát triển của Đoàn trường.

Để lựa chọn đội ngũ cán bộ đoàn có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, Đại hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ mới (2015 - 2017). Kêt quả, có 07 đồng chí đắc cử với tỷ lệ cao. Trong đó, có 01 thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới là đoàn viên Chi đoàn lớp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ, đảm bảo sự hài hòa trong đội ngũ Đoàn trường.
BCH Đoàn trường nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng đã nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới. Mặt khác, đồng chí đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản Đoàn trường cần phải thực hiện là: phát huy trí tuệ, tinh thần tập thể, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, chuyên nghiệp, có khát vọng cống hiến; tiếp tục quan tâm công tác đoàn xây dựng Đảng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chính trị, học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và tiếp tục phấn đấu, phát triển phong trào đoàn lên tầm cao mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Đoàn trường nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh của phong trào đoàn, ra sức đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường và khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết; nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tự học và rèn luyện, gương mẫu đi đầu của cán bộ đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, đồng chí cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tiếp tục phấn đấu, cống hiến để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển vượt bậc trong tương lai, xứng đáng với sự tin tưởng của Đoàn Bộ Tư pháp, Chi bộ Nhà trường và sự tín nhiệm của các cơ sở đoàn tại địa phương.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây