Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo Trung cấp, Cao đẳng

Thứ bảy - 28/05/2022 00:39
Sáng ngày 25/5/2022, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo Trung cấp Pháp luật, Cao đẳng Dịch vụ pháp lý và Pháp luật quản lý về hành chính công. Hội thảo được thực hiện dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng và ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài Nhà trường.
Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo Trung cấp, Cao đẳng
Qua hơn 10 năm thành lập và hoạt động, Trường đã ban hành tổng số 04 chương trình đào tạo Trung cấp Pháp Luật. Nhìn chung, các chương trình đào tạo đều đáp ứng các quy định của Bộ, ngành và phù hợp với điều kiện thực tiễn giảng dạy và học tập của Nhà trường. Việc áp dụng các chương trình đào tạo vào thực tiễn đã góp phần cung cấp đầy đủ kiến thức chung, kiến thức các lĩnh vực pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ trong một số lĩnh vực pháp luật, học viên sau khi tốt nghiệp ra Trường đều đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm tại các cơ quan nhà nước, tại các doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực phía Nam.
Tuy nhiên, trải qua quá trình áp dụng, phải nhìn nhận rằng chương trình đào tạo Trung cấp Pháp luật và cả các chương trình đào tạo cao đẳng của Trường đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế nhất định như: số lượng một số môn học chưa phù hợp, còn dàn trãi khá nhiều học phần, thời lượng bố trí cho từng học phần chưa đồng đều, một số học phần khá thiên về lý luận, chưa chú trọng đến kỹ năng, nghiệp vụ, thực hành nghề, một số môn học chưa phù hợp hoặc tỏ ra không cần thiết với tên chương trình đào tạo; tỷ lệ lý thuyết và thực hành ở một số môn học chưa phù hợp; một số môn học có nội dung trùng lắp nhau,…. Những bất cập đó đã khiến cho việc đào tạo đôi khi chưa hiệu quả, chưa tập trung vào trọng tâm hay chưa tạo được điểm nhấn trong chương trình đào tạo, gây áp lực cho học viên trong quá trình tham gia học,… Từ những bất cập, hạn chế đó, sau khi đã lấy ý kiến của tập thể giảng viên Nhà trường, đến nay Nhà trường tiếp tục tổ chức Hội thảo như một diễn đàn mở rộng để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm ngoài Nhà trường.
Các góp ý tại Hội thảo chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: thứ nhất, về cơ cấu, cách thiết kế, bố trí, sắp xếp các học phần trong chương trình, thời lượng các học phần, việc tăng, giảm, thêm, bớt thời lượng các học phần trong toàn bộ chương trình đào tạo; thứ hai, về nội dung chi tiết từng học phần, đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, không chồng lấn nội dung, phù hợp và có điểm nhấn trong các chương trình đào tạo; góp ý vấn đề đưa pháp luật quyền con người vào trong chương trình; thứ ba, về tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm của đơn vị sử dụng lao động; thứ tư, về chương trình liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đảm bảo tính logic, khoa học.
2
LS Nguyễn Hòa Thuận – Trưởng Văn phòng Luật sư Thuận Nguyễn phát biểu góp ý tại Hội thảo
Các ý kiến đóng góp từ nhà khoa học, từ các giảng viên, từ đại biểu tham dự là những nội dung quan trọng góp phần xây dựng các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của Trường được khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Lê Văn Hào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây