Hội nghị công chức, viên chức năm 2015

Thứ tư - 13/01/2016 04:06
Chiều ngày 12/01/2016 vừa qua, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 với sự tham dự của Ban Giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường (CCVC).

Thực hiện theo quy trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm: ThS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường, ông Đào Phú Quốc - Phó Chủ tịch Công đoàn và bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện: Báo cáo kết quả công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2014; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015; Báo cáo công khai tài chính năm 2015.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ, Hội nghị cũng đã thảo luận và lấy ý kiến của toàn thể CCVC tham dự về các văn kiện. Kết quả đã nhận được 42 ý kiến đóng góp của CCVC tham dự xoay quanh các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, tình hình chấp hành quy định, nội quy cơ quan và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2016.

Để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ cũng như trong tất cả các mặt công tác của Trường, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2016 - 2018) với 03 đồng chí được tập thể tín nhiệm. Bên cạnh đó, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích CCVC phấn đấu thi đua "dạy tốt, học tốt", Hội nghị đã tổng kết và trao thưởng cho 02 giáo viên đạt thành tích tốt trong các cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo""Phụ nữ giỏi việc Trường, đảm việc nhà".

Với tinh thần nêu cao trách nhiệm xây dựng và củng cố nội bộ cơ quan để Nhà trường ngày càng phát triển, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2016 về các mặt công tác: Công tác chính trị tư tưởng và giáo dục pháp luật; chế độ kỷ luật công vụ; chế độ bảo vệ tài sản công và quyền lợi của CCVC; công tác thi đua khen thưởng với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Đại diện Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn ký Nghị quyết liên tịch Hội nghị CCVC năm 2016
Kết luận tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phụng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của CCVC, khích lệ, động viên CCVC thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2016. Trong năm mới, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành và chung tay cùng toàn thể CCVC khắc phục khó khăn, hạn chế, tích cực phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết tập thể; tập trung đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo để tạo bước tiến mạnh mẽ; tăng cường sự phối, kết hợp giữa các đơn vị và phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục đảm bảo các chế độ chính sách thoả đáng cho CCVC, góp phần củng cố đội ngũ nhân sự trong sự nghiệp phát triển bền vững của Nhà trường.

ThS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường kết luận chỉ đạo tại Hội nghị.

Tác giả bài viết: Nguyễn Na

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây