Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2015

Thứ năm - 07/01/2016 21:25
Sáng ngày 23/12/2015, Hội đồng khoa học và đào tạo - Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2015.

1) “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã - Thực tiễn tại tỉnh Hậu Giang”  do cô Trần Thị Tỵ - Khoa Đào tạo cơ bản chủ nhiệm đề tài.

2) “Nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành pháp luật - Thực tiễn tại Trường Trung cấp luật Vị Thanh” do cô Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Khoa Đào tạo nghiệp vụ chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu có Thạc sỹ Nguyễn Văn Phụng - Hiệu Trưởng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, ông Dương Thành Đức - Phó Hiệu Trưởng - Ủy viên phản biện 1 và các thành viên khác thuộc Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường. Ngoài ra đối với Hội đồng nghiệm thu đề tài thứ 1 còn có sự tham dự của ông Trần Trí Hòa - Trưởng phòng Tổ chức biên chế - Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, đề tài thứ 2 còn có sự tham dự của Thạc sỹ Nguyễn Thanh Đình - Trưởng Phòng công chứng số 1 - Thành phố Cần Thơ với tư cách là Ủy viên phản biện 2.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc và cầu thị, Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá tính cấp thiết, hàm lượng khoa học của cả hai đề tài đều đáp ứng và giá trị ứng dụng thực tiễn cao.

Đối với đề tài “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã - Thực tiễn tại tỉnh Hậu Giang”: nội dung của đề tài cũng cho thấy rằng, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cũng không kém phần quan trọng bên cạnh tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong tiến trình cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn - đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được Nghị quyết của Đảng đề ra. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Hậu Giang, nhóm tác giả đề tài đã đưa ra được một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Hậu Giang.

Đối với đề tài “Nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành pháp luật - Thực tiễn tại Trường Trung cấp luật Vị Thanh”: nội dung đề tài là vấn đề cấp thiết đã và đang đặt ra không chỉ với Trường Trung cấp luật Vị Thanh mà với tất cả các cơ sở đào tạo pháp luật đặt biệt quan tâm. Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học? Để trả lời cho câu hỏi này các vấn đề xung quanh cần giải quyết đó là nâng cao chất lượng dạy học bao gồm người dạy, tài liệu học tập, phương pháp sư phạm, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy phải đổi mới và nâng cao hiệu quả; Nâng cao chất lượng học tập: trong đó phải nâng cao ý thức học tập của người học, rèn luyện một số kỹ năng như lắng nghe, phân tích, đánh giá và giải quyết tình huống thực tế. Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ được triển khai áp dụng trong thực tế giảng dạy tại Trường trên cơ sở các giải pháp của đề tài đưa ra.

Qua đây, cho thấy rằng công tác nghiên cứu khoa học tại Trường ngày càng được quan tâm, đầu tư và có chất lượng. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm để viên chức, giáo viên nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển chung của Trường và địa phương Hậu Giang./.

Tác giả bài viết: Trần Tỵ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Thông tư số 10/2022/TT-BNV

Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Thời gian đăng: 09/06/2024

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Công văn số 370/VTLTNN-VT

Công văn số 370/VTLTNN-VT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử

Thời gian đăng: 09/06/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây