Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2014

Thứ hai - 26/01/2015 02:24
Thực hiện Công văn số 112/CV-CĐ ngày 31/12/2014 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, ngày 24/01/2015, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2014.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: TS. Lê Tiến Châu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp, kiêm Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Trương Trần Phương Thùy - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Đoàn trường cùng chỉ đạo, điều hành Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch Hội nghị CCVC năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo công khai tài chính năm 2014 và Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2014.

Nhìn chung, Nhà trường luôn quan tâm và thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách, phúc lợi tập thể,... tạo điều kiện cho CCVC yên tâm công tác và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; các mặt công tác của Trường được thực hiện đồng bộ, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc để thảo luận và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, trong đó cần tập trung vào công tác đảm bảo công khai tài chính đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCVC; phát huy tích cực công tác phối, kết hợp của các đơn vị thuộc Trường trong quá trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, củng cố hơn nữa khối đoàn kết nội bộ.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp công khai, khách quan, tập thể đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2015 với những chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường. Bên cạnh đó, Hội nghị đã bầu thêm 01 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh, tăng cường hoạt động của Ban trong năm 2015.

Nhằm kịp thời biểu dương và khen thưởng CCVC đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua do Công đoàn Trường phát động năm 2014, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường đã trao tặng Giấy khen cho 09 viên chức đạt thành tích tốt trong 02 cuộc thi: “Phụ nữ giỏi việc Trường, đảm việc nhà” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 Kết luận tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Lê Tiến Châu cảm ơn toàn thể CCVC đã cống hiến hết mình, nỗ lực không ngừng để đóng góp vào sự thành công chung của Nhà trường và khẳng định niềm tin, cam kết xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. Đồng thời, động viên, khích lệ tập thể CCVC đồng lòng, quyết tâm, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2015, hướng tới mục tiêu phát triển của Nhà trường theo chiến lược đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Na

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây